OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU

Benzinske stanice na lokaciji Viline Vode i Zemun 2 (Saobraćajnica T-8, Nova Galenika) za vreme praznika radiće po izmenjenom radnom vremenu:

01.01.2022 neradni dan

02.01.2022 07h-19 h

03.01.2022 07h-19h

07.01.2012  neradni dan