PREUZIMANJE VAUČERA

Kupac traktora na Poljoprivrednom sajmu preuzeo je svoj vaučer od 200 litara Lion Expert goriva. 

Snaga je u kvalitetu!